natura

Aktualności

Prowadzę nabór do dwóch dwóch grup terapeutycznych:

  • Grupa pierwsza: odbywająca się raz w tygodniu przez 6 miesięcy. Czas trwania spotkania to 2 godziny i 15 minut
  • Grupa druga: odbywająca się treningowo raz w miesiącu w trakcie weekendu - 20 godzin, będzie trwała 6 miesięcy
Wejście do każdej z grup poprzedzone jest konsultacją.